IT Youth Academy

Warsztaty i konwersatoria eksperckie prowadzone przez praktyków IT

Zapisz się już dziś!

O projekcie

IT Youth Academy

IT Youth Academy to projekt szkoleniowy prowadzony przez czołowe firmy informatyczne z Bielska-Białej (Precisely, Rekord, Selleo, Ellie Mae) we współpracy z Akademią Techniczno-Humanistyczną. W ramach projektu studenci ostatnich lat studiów licencjackich i magisterskich na kierunku informatyka będą mogli uczestniczyć w cyklu darmowych zajęć; wykładów oraz warsztatów prowadzonych przez specjalistów pracujących w firmach współtworzących ITYA.

Cele projektu jest podnoszenie kwalifikacji studentów oraz dopasowanie ich umiejętności do wymogów rynku IT. Dzięki dostarczaniu praktycznej wiedzy o dobrych praktykach programistycznych, profesjonalnych narzędziach pracy programisty czy technologiach i metodach wytwarzania oprogramowania studenci będę otrzymają szansę na zdobycie ciekawej pracy i rozpoczęcie przygody w branży IT.

Najlepsi i najbardziej aktywni absolwenci ITYA otrzymają propozycję stażu i pracy w odpowiedzialnych za projekt firmach.

Statystyki

IT Youth Academy w liczbach

Semestry

Bloki tematyczne

Wykładowców - praktyków

Godziny warsztatów wybranej ścieżki tematycznej

Interesujących godzin

Praca na wyciągnięcie ręki

Uczestnicy

Zapraszamy studentów ATH!

Kształcenie w ramach ITYA skierowane jest do studentów ATH, szczególnie tych będacych na ostatnim roku studiów licencjackich i magisterskich z Informatyki oraz kierunków pokrewnych Automatyka i Robotyka, Matematyka i inne, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę informatyczną, a równocześnie ukierunkować się na obszary rozwoju współczesnej informatyki.

Adresatami IT Youth Academy są zatem osoby zainteresowane tematyką szeroko pojętego tworzenia oprogramowania, a szczególnie projektowaniem, programowaniem, testowaniem oraz wdrożeniem.

Students

Wartości płynące z projektu

Dlaczego warto?

Studia dedykowane są dla studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę informatyczną, a równocześnie ukierunkować się na obszary rozwoju współczesnej informatyki, związane ze specyfiką prowadzonej działalności praktycznej.

Warsztaty i konwersatoria eksperckie są prowadzone przez praktyków IT – przedstawicieli wiądących firm informatycznych z Bielska-Białej. Jeżeli tematyka jest Ci bliska i chcesz zdobyć kompleksową i unikatową wiedzę z testowania, podstaw architektury aplikacji, narzędzi, apliacji działających w chmurze oraz interesują Cię metodyki pracy i zwinne wytwarzanie oprogramowania- te studia są dla Ciebie!

Students

O naborze

Rekrutacja

W tej części znajdziesz najważniejsze informacje organizacyjne dotyczące IT Youth Academy. Kliknij w nagłowki po prawej, aby rozwinąć więcej informacji.

Gdybyś miała/miał dodatkowe pytania, możesz odezwać się do opiekunów studiów:

Tomasz Gancarczyk: tgan@ath.bielsko.pl

Informacje ogólne:
e-mail: itya@itya.pl

Opiekun studiów:
Tomasz Gancarczyk
e-mail: tgan@ath.bielsko.pl

Przy współpracy z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
Ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko- Biała

Pomysłodawca:
Arkadiusz Gelner
e-mail: arkadiusz.gelner@precisely.com